top of page

Vragen in verband met planning cursusjaar 2022-2023

Nu het cursusjaar 2021-2022 voorbij is, is het tijd om vooruit te kijken naar het komende studiejaar. Het afgelopen jaar is natuurlijk wederom bijzonder geweest: COVID 19 bleek onvoorspelbaar. Het bestuur van Dante Maastricht is blij verheugd met de hoge mate van deelname maar vooral met het enthousiasme en de flexibiliteit van de docenten en cursisten! Hoewel er momenteel geen beperkingen meer zijn, blijft de toekomst nog onzeker, maar hebben we dus gelukkig een beproefd terugval scenario. In deze fase moeten we er rekening mee houden dat we de cursussen komend jaar (deels) weer digitaal moeten organiseren.
De start van het nieuwe cursusjaar is voorzien voor eind september. Momenteel heb ik de planning opgepakt. Een belangrijke eerste stap voor mij is een inventarisatie van de plannen van de huidige cursisten. Let wel: deze inventarisatie verplicht tot niets maar helpt mij met een eerste indruk van de aantallen deelnemers waarmee rekening gehouden moet worden. Wij stellen je reactie zeer op prijs. Je kunt reageren via onderstaand formulier.
Ik hoop velen van jullie volgend jaar terug te zien.

Met vriendelijke groet, / Kind regards, / Cordiali saluti,

 

Jos Smits

bottom of page