Vragen in verband met planning cursusjaar 2021-2022

Nu het einde van het cursusjaar 2020-2021 snel nadert, is het tijd om vooruit te kijken naar het komende studiejaar. Het afgelopen jaar is natuurlijk bijzonder geweest: na een normale start volgden er twee onderbrekingen en moest het cursusjaar digitaal worden voortgezet. Het bestuur van Dante Maastricht is blij verheugd met de hoge mate van deelname maar vooral met het enthousiasme van de docenten en cursisten! Hoewel er momenteel versoepelingen van de corona maatregelen worden gepland, blijft de toekomst nog onzeker, maar hebben we dus gelukkig een beproefd terugval scenario. In deze fase moeten we er rekening mee houden dat we de cursussen komend jaar (deels) weer digitaal moeten organiseren.
De start van het nieuwe cursusjaar is voorzien voor eind september. Momenteel heb ik de planning opgepakt. Een belangrijke eerste stap voor mij is een inventarisatie van de plannen van de huidige cursisten. Let wel: deze inventarisatie verplicht tot niets maar helpt mij met een eerste indruk van de aantallen deelnemers waarmee rekening gehouden moet worden. Wij stellen uw reactie eer op prijs.
Ik wens u een fijne afsluiting van het cursusjaar toe en hoop velen van u volgend jaar terug te zien.

 

Met vriendelijke groet, / Kind regards, / Cordiali saluti,

 

Jos Smits