top of page

Overzicht cursussen 2022 - 2023

De cursussen worden in de avonduren tussen 18.45 uur en 22.00 uur gegeven. Iedere cursus omvat 24 lessen; een les duurt 1½ uur. Naast de lestijd zelf is ook nog de nodige zelfstudie vereist. Er zijn natuurlijk altijd mensen die een taal sneller leren dan anderen, maar over het algemeen hebben cursisten iedere week nog een aantal uren nodig voor huiswerk en oefening.

De cursuslocatie is het Vista-college, Sibemaweg 20, 6224 DC Maastricht. De lokalen zullen bekendgemaakt worden.

Rooster (bekend bij de cursisten)

Het rooster hieronder dient als voorbeeld. Dit is niet ieder jaar gelijk qua dagen, aantal groepen en tijden.

Roosternieuw2.jpg

Informatie cursusjaar 2022 - 2023.

 

De cursussen staan alleen open voor leden van Dante Alighieri Maastricht. Nieuwe cursisten betalen de contributie daarvoor (€ 20,00 per jaar) vanaf het volgende kalenderjaar.

Voor het doorgaan van een cursus is een minimum van 8 deelnemers vereist. Het bestuur behoudt zich het recht voor om dit minimum voor één of meerdere cursussen anders vast te stellen.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het bestuur besluiten om cursussen uit het overzicht samen te voegen of te annuleren.

De kosten voor de cursussen bedragen € 245,00 per deelnemer; de kosten voor lesmaterialen zijn hierbij niet inbegrepen.

Inschrijven is via de website niet meer mogelijk

Coronamaatregelen

 

Mogelijk zijn er bij aanvang van of gedurende de cursussen nog maatregelen van toepassing met betrekking tot de corona-pandemie, die het onmogelijk maken fysiek les te geven. In de afgelopen cursusjaren hebben we goede ervaringen opgedaan met het onlinecursus geven via het computerprogramma ZOOM. We zijn ons ervan bewust dat niet alle cursisten op die wijze willen deelnemen, Daarom hebben wij in het aanmeldingsformulier voor de cursussen een vraag opgenomen over dit onderwerp.

Over eventuele andere maatregelen wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Docenten

  • Claudia Campagna

  • Daniela Fantin

  • Concetta Manzo

  • Mieke Martens

  • Luisa Prearo

Cursuscoördinator

Jos Smits, taalcursussen-dante-alighieri@dantemaastricht.conscribo.nl

Cursusagenda:

Voor de maandagen:

September:      26

Oktober:            3, 10, 17, 31 (24 oktober is herfstvakantie)

November:         7, 14, 21, 28

December:         5, 12, 19 (26 december en 2 januari zijn kerstvakantie)

Januari:              9, 16, 23, 30

Februari:            6, 13, 27 (20 februari is carnaval)

Maart:                6, 13, 20, 27

April:                  3.

 

Voor de dinsdagen:

September:        27

Oktober:             4, 11, 18 (25 oktober is herfstvakantie)

November:         1, 8, 15, 22, 29

December:         6, 13, 20 (27 december en 3 januari zijn kerstvakantie)

Januari:              10, 17, 24, 31

Februari:             7, 14, 28 (21 februari is carnaval)

Maart:                 7, 14, 21, 28

April:                   4.

Overzicht Cursusmateriaal

In de cursus maken we gebruik van de leergang Italiaans Nuovo Espresso van Alma Edizioni. Uitzondering hierop vormt het 2de cursusjaar. We waren van plan in de eerste 2 cursusjaren gebruik te maken van een andere methode (Con Piacere). De uitgever daarvan heeft echter aangegeven dat deze methode uit de handel wordt genomen. Daarom wordt er dit jaar voor het laatst gebruikgemaakt in het 2de cursusjaar.

 

1ste jaar:

Nuovo Espresso 1,

Libro dello studente e esercizi +ebook interattivo, ISBN 9789463922357 – Alma Edizioni

 

2de jaar:

Con Piacere, Tekstboek 1, ISBN 9789460304743 en Werkboek 1, ISBN 9789460304804 - Intertaal

 

Aanbevolen voor de 1ste  en 2de  jaars cursisten: Intertaal Praktische Grammatica Italiaans leer- en oefenboek (uitgebreid), ISBN 9789460304033.

 

3de jaar:

Nuovo Espresso 2

Libro dello studente e esercizi + ebook interattivo, ISBN: 9788861826809- Alma Edizioni

 

4de  jaar:

Nuovo Espresso 2

Libro dello studente e esercizi + ebook interattivo, ISBN: 9788861826809- Alma Edizioni

 

5de  jaar:

Nuovo Espresso 3

Libro dello studente e esercizi + ebook interattivo, ISBN: 9789054512974 - Alma Edizioni

 

Conversatiegroep 2

Nuovo Espresso 4

Libro dello studente e esercizi + ebook interattivo, ISBN: 9788861827189- Alma Edizioni

Grammatica della lingua italiana per Stranieri di Roberto Tartaglione - Alma Edizioni

ISBN: 9789462935181 - boek 2 (B1-B2) - intermedio-avanzato

 

De Dominicanen boekhandel heeft de cursusboeken vaak op voorraad. Ook bestellen gaat meestal zeer snel.

 

Start van de cursus

De lessen starten in de week van 26 september 2022.

Op woensdag14 september 2022 organiseren wij de zogenaamde "Inizio Stagione" (begin van het seizoen) waar onze docenten zoveel mogelijk aanwezig zullen zijn en u nog meer informatie over de cursussen kunt krijgen.

Kijk bij "Culturele Agenda" op onze site voor meer details.

Inschrijven is via de website niet meer mogelijk.

Onze taalcursussen, opzet en inhoud

 

1ste en 2de jaar taalles

In de eerste 2 jaren staat de basis van de Italiaanse taal voorop. Aan de hand van het leerboek komen alle vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) aan bod. De didactiek is erop gericht om de cursisten zoveel mogelijk te laten communiceren. Grammatica en taalregels dienen ter ondersteuning. Naast taalverwerving is er ruimschoots aandacht voor culturele aspecten.

De cursus werkt toe naar de eindtermen van het ERK-niveau A1, dat na het 2de jaar taalles volledig bereikt zal zijn.

 

Cursusmateriaal voor het eerste jaar: Nuovo Espresso 1, ISBN: 9788861826724.

 

In het huidige 2de cursusjaar gaan we verder met Con Piacere (Tekstboek 1, ISBN 9789460304743 en Werkboek 1, ISBN 9789460304804). 

 

 

3de en 4de jaar taalles

Het accent in deze jaren ligt op het versterken en verdiepen van de grammaticale structuren met als uitgangspunt het leerboek Nuovo Espresso 2. De hieruit voortvloeiende interactieve spreekvaardigheid zal een belangrijk aandachtspunt zijn tijdens de cursus. De cursist kan steeds beter eenvoudige situaties in het verleden beschrijven en vlottere zinnen formuleren door nieuwe taalstructuren te gebruiken.

De cursus werkt toe naar de eindtermen van het ERK-niveau A2, dat na het 4e jaar taalles volledig bereikt zal zijn.

 

Cursusmateriaal: Nuovo Espresso 2, ISBN: 9788861826809 (zie overzicht).

5de jaar taalles

In deze cursus wordt begonnen met het gevorderde niveau B1. De cursist is dan onder andere in staat hypotheses uit te drukken, te interacteren in complexere situaties en moeilijkere teksten te begrijpen.

Na het afronden van niveau B1 in het 6de jaar kan men ervoor kiezen deel te nemen aan een cursus Conversatie.

  

Cursusmateriaal: Nuovo Espresso 3, ISBN: 9789054512974 (zie overzicht).

Let op: Aanmelding van nieuwe aspirant-cursisten voor onderstaande cursussen vereist een kort kennismakingsgesprek met de docenten, bij voorkeur op de avond van de Inizio Stagione op 14 september 2022. Hiervoor kan eventueel een afspraak gemaakt worden via de cursuscoördinator.

 

Circolo di Lettura - Daniela Fantin

 

Il corso si rivolge a corsisti di livello avanzato che amano la lettura e vogliono leggere libri in lingua italiana. Durante il corso i corsisti leggono un romanzo di letteratura italiana contemporanea, scelto con cura dall’insegnante per soddisfare esigenze didattiche e culturali. Ogni settimana un corsista, a turno, prepara delle domande sulla parte letta su cui discutere con il resto del gruppo. Inoltre ognuno ricerca delle espressioni idiomatiche da sottoporre all’attenzione del gruppo.

Oltre all’esperienza di godere della lettura di un libro in lingua originale, lo scopo primario del corso è di migliorare la capacità di conversare attraverso la discussione dei contenuti, di fornire un approfondimento delle strutture linguistiche attraverso l’analisi del testo e di ampliare il vocabolario attraverso un’attenta analisi lessicale.

 

Conversatiegroep 2 - Claudia Campagna

 

In deze cursus oefenen we de spreekvaardigheid. Cursisten leren de taal die ze nodig hebben om in het Italiaans te communiceren over alledaagse onderwerpen. In deze cursus oefenen we aan de hand van 'NUOVO ESPRESSO 4’, maar ook met artikelen uit kranten en tijdschriften of korte films afhankelijk van de actualiteit en de behoeftes van de cursisten.

Cursusmateriaal: Nuovo Espresso 4 + ebook interattivo, ISBN: 9788861827189;

Grammatica della lingua italiana per Stranieri, ISBN: 9789462935181 - boek  (B1-B2) - intermedio-avanzato.

bottom of page