Overzicht cursussen 2021 - 2022

De cursussen worden in de avonduren tussen 18.45 uur en 22.00 uur gegeven. Iedere cursus omvat 24 lessen; een les duurt 1½ uur. Naast de lestijd zelf is ook nog de nodige zelfstudie vereist. Er zijn natuurlijk altijd mensen die een taal sneller leren dan anderen, maar over het algemeen hebben cursisten iedere week nog een aantal uren nodig voor huiswerk en oefening.

Het precieze aanvangstijdstip wordt nader bepaald. De cursuslocatie is het Vista-college, Sibemaweg 20, 6224 DC Maastricht. De lokalen zullen later bekendgemaakt worden.

De inschrijving is gesloten. 

Mail: taalcursussen-dante-alighieri@dantemaastricht.conscribo.nl

Schermafbeelding 2021-06-15 om 10.51.21.

Informatie cursusjaar 2021 - 2022.

 

De cursussen staan alleen open voor leden van Dante Alighieri Maastricht. Nieuwe cursisten betalen de contributie daarvoor (€ 20,00 per jaar) vanaf het volgende kalenderjaar.

Voor het doorgaan van een cursus is een minimum van 8 deelnemers vereist. Het bestuur behoudt zich het recht voor om dit minimum voor één of meerdere cursussen anders vast te stellen.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het bestuur besluiten om cursussen uit het overzicht samen te voegen of te annuleren.

De kosten voor de cursussen bedragen € 240,00 per deelnemer; de kosten voor lesmaterialen zijn hierbij niet inbegrepen.

 

Coronamaatregelen

 

Mogelijk zijn er bij aanvang van of gedurende de cursussen nog maatregelen van toepassing met betrekking tot de corona-pandemie, die het onmogelijk maken fysiek les te geven. In het afgelopen cursusjaar hebben we goede ervaringen opgedaan met het onlinecursus geven via het computerprogramma ZOOM. We zijn ons ervan bewust dat niet alle cursisten op die wijze willen deelnemen, Daarom hebben wij in het aanmeldingsformulier voor de cursussen een vraag opgenomen over dit onderwerp.

Over eventuele andere maatregelen wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Docenten

  • Giusy Anfuso

  • Claudia Campagna

  • Daniela Fantin

  • Concetta Manzo

  • Mieke Martens

Cursuscoördinator

Jos Smits, taalcursussen-dante-alighieri@dantemaastricht.conscribo.nl

Cursusagenda (voorlopig):

Voor de maandagen:

Oktober:            4, 11, 18

Oktober 25 is herfstvakantie

November:         1, 8, 15, 22, 29

December:         6, 13, 20

December 27 en Januari 3 kerstvakantie

Januari:             10, 17, 24, 31

Februari:            7, 14, 21

Februari 28 carnaval

Maart:               7, 14, 21, 28

April:                 4, 11.

 

Voor de dinsdagen:

Oktober:            5, 12, 19

Oktober 26 is herfstvakantie

November:         2, 9, 16, 23, 30

December:         7, 14, 21

December 28 en Januari 4 kerstvakantie

Januari:             11, 18, 15

Februari:            1, 8, 15, 22

Maart 1 carnaval

Maart:               8, 15, 22, 29

April:                 5, 12.

Overzicht Cursusmateriaal

Voor het eerste jaar zijn we met ingang van cursusjaar 2020-2021 begonnen te werken met de methode Con Piacere van Lorenza Bruzzone en anderen. Met ingang van cursusjaar 2021-2022 wordt deze methode ook in het 2de jaar gebruikt.

Voor beide cursusjaren gebruiken we Con Piacere Tekstboek 1, ISBN 9789460304743 en Werkboek 1, ISBN 9789460304804. 

 

Aanbevolen voor de 1ste en 2de jaars cursisten: Intertaal Praktische Grammatica Italiaans leer- en oefenboek (uitgebreid), ISBN 9789460304033

 

Voor de andere jaren blijven we gebruik maken van de leergang Italiaans Nuovo Espresso van Alma Edizioni.

Let op: we adviseren om Nuovo Espresso aan te schaffen zonder DVD.

 

3de en 4de jaar:

Nuovo Espresso 2

Libro dello studente e esercizi, ISBN: 9789054512875 - Alma Edizioni

 

6de jaar:

Nuovo Espresso 3

Libro dello studente e esercizi, ISBN: 9789054512974 - Alma Edizioni

 

Conversatiegroep 2:

Nuovo Espresso 4

Libro dello studente e esercizi, ISBN: 9789462937567- Alma Edizioni

Grammatica della lingua italiana per Stranieri di Roberto Tartaglione - Alma Edizioni

ISBN: 9789462935181 - boek 2 (B1-B2) - intermedio-avanzato

 

De Dominicanen boekhandel heeft de cursusboeken vaak op voorraad. Ook bestellen gaat meestal zeer snel.

 

Start van de cursus

De lessen starten in de week van 4 oktober 2021.

Op woensdag15 september 2021 organiseren wij de zogenaamde " Inizio Stagione" waar onze docenten zoveel mogelijk aanwezig zullen zijn en u nog meer informatie over de cursussen kunt krijgen.

Kijk bij "Culturele Agenda" op onze site voor meer details
 

Onze taalcursussen, opzet en inhoud

 

1ste en 2de jaar taalles

In de eerste 2 jaren staat de basis van de Italiaanse taal voorop. Aan de hand van de methode Con Piacere komen alle vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) aan bod. De didactiek is erop gericht om de cursisten zoveel mogelijk te laten communiceren. Grammatica en taalregels dienen ter ondersteuning. Naast taalverwerving is er ruimschoots aandacht voor culturele aspecten.

De cursus werkt toe naar de eindtermen van het ERK-niveau A1, dat na het 2de jaar taalles volledig bereikt zal zijn.

 

Cursusmateriaal: Con Piacere Tekstboek 1 met ISBN 9789460304743 en Werkboek 1  met ISBN 9789460304804 (zie overzicht).

 

3de en 4de jaar taalles

Het accent in deze jaren ligt op het versterken en verdiepen van de grammaticale structuren met als uitgangspunt het leerboek Nuovo Espresso 2. De hieruit voortvloeiende interactieve spreekvaardigheid zal een belangrijk aandachtspunt zijn tijdens de cursus. De cursist kan steeds beter eenvoudige situaties in het verleden beschrijven en vlottere zinnen formuleren door nieuwe taalstructuren te gebruiken.

De cursus werkt toe naar de eindtermen van het ERK-niveau A2, dat na het 4e jaar taalles volledig bereikt zal zijn.

 

Cursusmateriaal: Nuovo Espresso 2, ISBN: 9789054512875 (zie overzicht).

6e jaar taalles

In deze cursus wordt in een rustig tempo gewerkt aan het afronden van het gevorderde niveau B1. De cursist is onder andere dan in staat hypotheses uit te drukken, te interacteren in complexere situaties en moeilijkere teksten te begrijpen.

Na het afronden van niveau B1 kan men ervoor kiezen deel te nemen aan een cursus Conversatie.

  

Cursusmateriaal: Nuovo Espresso 3, ISBN: 9789054512974 (zie overzicht).

Let op: Aanmelding van nieuwe aspirant-cursisten voor onderstaande cursussen vereist een kort kennismakingsgesprek met de docenten, bij voorkeur op de avond van de Inizio Stagione. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden via de cursuscoördinator.

 

Circolo di Lettura - Daniela Fantin

Il corso si rivolge a corsisti di livello avanzato che amano la lettura e vogliono leggere libri in lingua italiana. Durante il corso i corsisti leggono un romanzo di letteratura italiana contemporanea, scelto con cura dall’insegnante per soddisfare esigenze didattiche e culturali. Ogni settimana un corsista, a turno, prepara delle domande sulla parte letta su cui discutere con il resto del gruppo. Inoltre ognuno ricerca delle espressioni idiomatiche da sottoporre all’attenzione del gruppo.

Oltre all’esperienza di godere della lettura di un libro in lingua originale, lo scopo primario del corso è di migliorare la capacità di conversare attraverso la discussione dei contenuti, di fornire un approfondimento delle strutture linguistiche attraverso l’analisi del testo e di ampliare il vocabolario attraverso un’attenta analisi lessicale.
 

Conversatiegroep 1 - Giusy Anfuso

De aandacht is vooral gericht op het spreken, maar natuurlijk ook op het verstaan, lezen en schrijven. Een actueel boek is altijd de leidraad. Naar aanleiding van het boek, dat wij ook tijdens de lessen lezen, maken de cursisten, beurtelings, een samenvatting van een of meerdere hoofdstukken. De samenvatting wordt naar de docente gestuurd. Na de correctie, wordt de samenvatting gemaild naar alle deelnemers. Tijdens de daaropvolgende les is er gelegenheid om vragen c.q. opmerkingen te plaatsen.

In overleg met de groep wordt aan het begin van het cursusjaar besloten welk boek we in het nieuwe cursusjaar zullen behandelen.

 

Conversatiegroep 2 - Claudia Campagna

De conversatiecursus richt zich op het praktisch gebruik van de taal. 

Cursisten leren de taal die ze nodig hebben om te communiceren over alledaagse onderwerpen.
In deze cursus oefenen we spreken met 'NUOVO ESPRESSO 4’, maar ook met artikelen uit kranten en tijdschriften of korte films afhankelijk van de actualiteit en de behoeftes van de cursisten.

  

Cursusmateriaal: Nuovo Espresso 4, ISBN: 9789462937567;

Grammatica della lingua italiana per Stranieri, ISBN: 9789462935181 - boek  (B1-B2) - intermedio-avanzato.