top of page

Overzicht cursussen 2024 - 2025

De cursussen worden op maandagen en dinsdagen in de avonduren tussen 18.45 uur en 22.00 uur gegeven. Iedere cursus omvat 24 lessen; een les duurt 1½ uur. Naast de lestijd zelf is ook nog de nodige zelfstudie vereist. Er zijn natuurlijk altijd mensen die een taal sneller leren dan anderen, maar over het algemeen hebben cursisten iedere week nog een aantal uren nodig voor huiswerk en oefening.

De cursuslocatie is het Vista-college, Sibemaweg 20, 6224 DC Maastricht. De lokalen en docenten zullen met het definitieve rooster bekendgemaakt worden.

Het VOORLOPIGE rooster staat hieronder. 

Inschrijven gaat via deze link.

Informatie cursusjaar 2024 - 2025.

 

De cursussen staan alleen open voor leden van Dante Alighieri Maastricht. Nieuwe cursisten betalen de contributie daarvoor (€ 20,00 per jaar) vanaf het volgende kalenderjaar.

Voor het doorgaan van een cursus is een minimum van 8 deelnemers vereist. Het bestuur behoudt zich het recht voor om dit minimum voor één of meerdere cursussen anders vast te stellen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het bestuur besluiten om cursussen uit het overzicht samen te voegen of te annuleren.

In de regel moeten cursisten de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben.

De kosten voor de cursussen bedragen € 245,00 per deelnemer; de kosten voor lesmaterialen zijn hierbij niet inbegrepen.

Docenten

  • Cristiano Amendola

  • Claudia Campagna

  • Daniela Fantin

  • Concetta Manzo

  • Mieke Martens

  • Luisa Prearo

Cursuscoördinatie

taalcursussen-dante-alighieri@dantemaastricht.conscribo.nl

Cursusagenda:

Voor de maandagen:

September:        23, 30

Oktober:             7, 14, 28 (21 oktober is herfstvakantie)

November:         4, 11, 18, 25

December:         2, 9, 16  (23 en 30 december zijn kerstvakantie)

Januari:              6, 13, 20, 27

Februari:            3, 10, 17, 24

Maart:                10, 17, 24, 31 (3 maart is carnaval)

 

Voor de dinsdagen:

September:        24

Oktober:             1, 8, 15, 29 (22 oktober is herfstvakantie)

November:         5, 12, 19, 26

December:         3, 10, 17 (24 en 31 december zijn kerstvakantie)

Januari:              7, 14, 21, 28

Februari:             4, 11, 18, 25

Maart:                 11, 18, 25 (4 maart is carnaval)

April:                   1.

Overzicht Cursusmateriaal

In de cursus maken we gebruik van de leergang Italiaans Nuovo Espresso van Alma Edizioni.

De Dominicanen boekhandel heeft de cursusboeken vaak op voorraad. Ook bestellen gaat meestal zeer snel.

 

1ste en 2de jaar:

Nuovo Espresso 1,

Libro dello studente e esercizi +ebook interattivo, ISBN 9789463922357– Alma Edizioni

 

Aanbevolen voor de 1ste  en 2de  jaars cursisten: Intertaal Praktische Grammatica Italiaans leer- en oefenboek (uitgebreid), ISBN 9789460304033.

 

3de en 4de jaar:

Nuovo Espresso 2

Libro dello studente e esercizi + ebook interattivo, ISBN: 9789463922364- Alma Edizioni

 

5de en 6de jaar:

Nuovo Espresso 3

Libro dello studente e esercizi + ebook interattivo, ISBN: 9789463922371- Alma Edizioni

 

Conversatiegroep

Grammatica della lingua italiana per Stranieri di Roberto Tartaglione - Alma Edizioni

ISBN: 9789462935181 - boek 2 (B1-B2) - intermedio-avanzato

 

Start van de cursus

De lessen starten in de week van 23 september 2024.

Donderdag 5 september 2024 organiseren wij de zogenaamde "Inizio Stagione" (begin van het seizoen) waar onze docenten zoveel mogelijk aanwezig zullen zijn en u nog meer informatie over de cursussen kunt krijgen.

Kijk bij "Culturele Agenda" op onze site voor meer details over deze Inizio.

Schermafbeelding 2024-07-07 om 10.27.55.png

Onze taalcursussen, opzet en inhoud

 

1ste en 2de jaar taalles

In de eerste 2 jaren staat de basis van de Italiaanse taal voorop. Aan de hand van het leerboek komen alle vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) aan bod. De didactiek is erop gericht om de cursisten zoveel mogelijk te laten communiceren. Grammatica en taalregels dienen ter ondersteuning. Naast taalverwerving is er ruimschoots aandacht voor culturele aspecten.

De cursus werkt toe naar de eindtermen van het ERK-niveau A1, dat na het 2de jaar taalles volledig bereikt zal zijn.

 

Cursusmateriaal voor het eerste jaar: Nuovo Espresso 1, ISBN: 9789463922357.

 

3de en 4de jaar taalles

Het accent in deze jaren ligt op het versterken en verdiepen van de grammaticale structuren met als uitgangspunt het leerboek Nuovo Espresso 2. De hieruit voortvloeiende interactieve spreekvaardigheid zal een belangrijk aandachtspunt zijn tijdens de cursus. De cursist kan steeds beter eenvoudige situaties in het verleden beschrijven en vlottere zinnen formuleren door nieuwe taalstructuren te gebruiken.

De cursus werkt toe naar de eindtermen van het ERK-niveau A2, dat na het 4de jaar taalles volledig bereikt zal zijn.

 

Cursusmateriaal: Nuovo Espresso 2, ISBN: 9789463922364 (zie overzicht).

5de en 6de jaar taalles

In deze cursus wordt begonnen met het gevorderde niveau B1. De cursist is dan onder andere in staat hypotheses uit te drukken, te interacteren in complexere situaties en moeilijkere teksten te begrijpen.

  

Cursusmateriaal: Nuovo Espresso 3, ISBN: 9789463922371 (zie overzicht).

 

Na het afronden van niveau B1 in het 6de jaar kan men ervoor kiezen deel te nemen aan een cursus Conversatie.

Let op: Aanmelding van nieuwe aspirant-cursisten voor onderstaande cursussen vereist een kort kennismakingsgesprek met de betreffende docenten, bij voorkeur op de avond van de Inizio Stagione op 5 september 2024. Hiervoor kan eventueel een afspraak gemaakt worden via de cursuscoördinator.

 

Circolo di Lettura - Daniela Fantin

 

Il corso si rivolge a corsisti di livello avanzato che amano la lettura e vogliono leggere libri in lingua italiana. Durante il corso i corsisti leggono un romanzo di letteratura italiana contemporanea, scelto con cura dall’insegnante per soddisfare esigenze didattiche e culturali. Ogni settimana un corsista, a turno, prepara delle domande sulla parte letta su cui discutere con il resto del gruppo. Inoltre ognuno ricerca delle espressioni idiomatiche da sottoporre all’attenzione del gruppo.

Oltre all’esperienza di godere della lettura di un libro in lingua originale, lo scopo primario del corso è di migliorare la capacità di conversare attraverso la discussione dei contenuti, di fornire un approfondimento delle strutture linguistiche attraverso l’analisi del testo e di ampliare il vocabolario attraverso un’attenta analisi lessicale.

 

Conversatiegroep

 

In deze cursus oefenen we de spreekvaardigheid. Cursisten leren de taal die ze nodig hebben om in het Italiaans te communiceren over alledaagse onderwerpen. In deze cursus oefenen we aan de hand van artikelen uit kranten en tijdschriften of korte films afhankelijk van de actualiteit en de behoeftes van de cursisten.

 

Cursusmateriaal: Grammatica della lingua italiana per Stranieri, ISBN: 9789462935181 - boek  (B1-B2) - intermedio-avanzato.

bottom of page