top of page

Inschrijfformulier cursusjaar 2023 - 2024

De inschrijving voor het cursujaar 2023-2024 is gesloten.

 

CURSUSGELD: Het cursusgeld bedraagt voor alle cursussen € 245,-.

SLUITING INSCHRIJVING: 22 september om 23:59 uur

START CURSUSSEN: De cursussen zullen, onder voorbehoud, in de week van 25 september starten. (zie cursusoverzicht)

 

Door inzending van dit inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met het reglement en het privacyreglement en machtigt u Dante Alighieri, Comitato Maastricht, het verschuldigde cursusgeld voor het cursusjaar 2023-2024, evenals de contributie tot wederopzegging af te schrijven van het door u opgegeven rekeningnummer.

Afschrijving van het cursusgeld zal niet eerder geschieden dan nadat vaststaat dat de cursus waar u zich voor heeft ingeschreven definitief doorgaat.​

Dante Alighieri is een ledenvereniging. Door u in te schrijven voor een van onze cursussen wordt u automatisch lid. Het lidmaatschap kost thans € 20,-- per kalenderjaar. Indien u in het erop volgende jaar geen vervolgcursus wilt doen, blijft u daardoor wel lid van Dante Maastricht, tenzij u uw lidmaatschap voor 1 december in het lopende jaar opzegt.

Naast de taalcursussen organiseert de vereniging een cultureel programma. Zie daarvoor elders op onze site. De contributie wordt in het begin van het kalenderjaar geïncasseerd.

Lees eerst het reglement.

Door in te schrijven gaat u akkoord met dit reglement.

bottom of page