Inschrijfformulier cursusjaar 2020 - 2021

Via het onderstaande formulier kunt u zich inschrijven voor een van onze taalcursussen voor het cursusjaar 2020-2021.

 

CURSUSGELD: Het cursusgeld bedraagt voor alle cursussen € 240,-.

 

START CURSUSSEN: De cursussen zullen, onder voorbehoud, in de week van 28 september starten. (zie cursusoverzicht)

 

Door inzending van dit inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met het reglement en het privacyreglement en machtigt u Dante Alighieri, Comitato Maastricht, het verschuldigde cursusgeld voor het cursusjaar 2020-2021, evenals de contributie tot wederopzegging af te schrijven van het door u opgegeven rekeningnummer.

Afschrijving van het cursusgeld zal niet eerder geschieden dan nadat vaststaat dat de cursus waar u zich voor heeft ingeschreven definitief doorgaat.​

Dante Alighieri is een ledenvereniging. Door u in te schrijven voor een van onze cursussen wordt u automatisch lid. Het lidmaatschap kost thans € 20,-- per jaar. Indien u in het erop volgende jaar geen vervolgcursus wilt doen, blijft u daardoor wel lid van Dante Maastricht, tenzij u uw lidmaatschap voor 1 december in het lopende jaar opzegt.

Naast de taalcursussen organiseert de vereniging een cultureel programma. Zie daarvoor elders op onze site. De contributie wordt in het begin van het kalenderjaar geïncasseerd.

Lees eerst het reglement.

Dante Maastricht

Info@dante-maastricht.nl

  • Facebook Social Icon

© 2016 Ontwerp Dante Maastricht.