Inschrijfformulier cursusjaar 2019 - 2020

Via het onderstaande formulier kunt u zich inschrijven voor een van onze taalcursussen voor het cursusjaar 2019-2020.

 

CURSUSGELD: Het cursusgeld bedraagt voor alle cursussen € 240,-.

 

START CURSUSSEN: De cursussen zullen in de week van 30 september 2019 starten, onder voorbehoud. Enkele cursussen beginnen pas in de week van 21 oktober. Zie cursusoverzicht.

 

Door inzending van dit inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met het reglement en het privacyreglement en machtigt u Dante Alighieri, Comitato Maastricht, het verschuldigde cursusgeld voor het cursusjaar 2019-2020, evenals de contributie tot wederopzegging af te schrijven van het door u opgegeven rekeningnummer.

Afschrijving van het cursusgeld zal niet eerder geschieden dan nadat definitief is, dat de cursus waar u voor heeft ingeschreven  doorgaat.​

Dante Alighieri is een ledenvereniging. Door u in te schrijven voor een van onze cursussen wordt u automatisch lid. Het lidmaatschap kost thans € 20,-- per jaar. Indien u in het er op volgende jaar geen vervolgcursus wilt doen, blijft u daardoor wel lid van Dante Maastricht, tenzij u uw lidmaatschap voor 1 december in het lopende jaar opzegt.

Naast de taalcursussen organiseert de vereniging een cultureel programma, zie daarvoor  elders op onze site. De contributie wordt in het begin van het kalenderjaar geïncasseerd.

Lees eerst het reglement.

Dante Maastricht

Info@dante-maastricht.nl

  • Facebook Social Icon

© 2016 Ontwerp Dante Maastricht.