Overzicht cursussen 2020 - 2021

Inschrijven voor het cursusjaar 2020 - 2021.

De cursussen worden, in de avonduren tussen 18.45 uur en 22.00 uur gegeven. Iedere cursus omvat 24 lessen; een les duurt 1 ½ uur. Het precieze tijdstip wordt nader bepaald.

De inschrijving is op vrijdag 25 september gesloten.

Informatie cursusjaar 2020 - 2021.

 

Voor het doorgaan van een cursus is een minimum van 8 deelnemers vereist. Het bestuur behoudt zich het recht voor om dit minimum voor een of meerdere cursussen anders vast te stellen.

Afhankelijk van het aantal inschrijvingen kan het bestuur besluiten om cursussen uit het overzicht samen te voegen.

De kosten voor de cursussen bedragen € 240,00 per deelnemer, de kosten voor lesmaterialen zijn hierbij niet inbegrepen.

De cursussen staan alleen open voor leden van Dante Alighieri- Maastricht. Nieuwe cursisten betalen de contributie daarvoor (€ 20,00 per jaar) vanaf het volgende kalenderjaar.


Cursuslocatie:

  • ​Maastricht: Vista College, (voorheen Leeuwenborgh College), Sibemaweg 20, 6224 DC Maastricht

Coronamaatregelen

Zoals gewoonlijk plannen wij ook voor het seizoen 2020/2021 cursussen die worden gegeven in fysieke bijeenkomsten van docenten en studenten. Daarbij zijn wij wel afhankelijk van de regels die de overheid en de verhuurders van onze cursuslocaties stellen in verband met het voorkomen van de verspreiding van het corona-virus. Deze kunnen zowel bij als na de start van de cursussen invloed hebben op onze mogelijkheden.

Het kan zijn, dat het in oktober nog niet is toegestaan op de gebruikelijke wijze les te geven, maar een klein aantal weken later wel. Dan kan de begindatum van de cursussen iets later komen te liggen.

Wij onderzoeken ook de mogelijkheid om de cursussen -indien nodig- (tijdelijk) online te geven. Daarom hebben wij in het aanmeldingsformulier voor de cursussen een vraag opgenomen over dit onderwerp.

Als de fysieke lessen gewoon kunnen plaatsvinden, dan gebeurt dat natuurlijk wel onder het door studenten en docenten naleven van de dan van toepassing zijnde algemene hygiëne- en gedragsregels, waaronder het niet naar de cursus komen als men klachten heeft, zoals verkoudheidsverschijnselen, benauwdheid, verlies van geur en smaak of koorts.

Over de maatregelen die gelden op het moment dat de cursussen starten en over de specifiek voor de cursuslocatie geldende regels zullen wij alle cursisten te zijner tijd informeren.”

Docenten

  • Giusy Anfuso

  • Claudia Campagna

  • Daniela Fantin

  • Concetta Manzo

  • Mieke Martens

Cursusleider: Jos Smits, cursuscoordinator@dante-maastricht.nl

Cursusagenda (voorlopig):

                                              Voor de maandagen >

September: 28

Oktober:      5, 12, 26

November:  2, 9, 16, 23, 30

December:  7, 14

Januari:       4, 11, 18, 25

Februari:     1, 8, 22

Maart:         1, 8, 15, 22, 29    

April:           12

                                              Voor de dinsdagen >

September: 29

Oktober:      6, 13, 27

November:  3, 10, 17,24

December:  1, 8, 15

Januari:       5, 12, 19, 26

Februari:     2, 9, 23

Maart:         2, 9, 16, 23, 30     

April:           6

 

                                                 Voor de donderdagen >

Oktober     1, 8, 15, 29

November 7, 14, 21, 28

December 3, 10, 17

Januari      7, 14, 21,28

Februari    4, 11, 18, 25

Maart        4, 11, 18, 25

April.         1

Overzicht Cursusmateriaal

Voor het eerste jaar gaan we met ingang van cursusjaar 2020-2021 werken met de methode Con Piacere van Lorenza Bruzzone en anderen.

We gebruiken dan Con Piacere Tekstboek 1, ISBN 9789460304743 € 41,99 en Werkboek 1, ISBN 9789460304804 € 37,99. 

Aanbevolen voor  de 1e jaars cursisten: Intertaal Praktische Grammatica Italiaans leer- en oefenboek (uitgebreid)  ISBN 9789460304033

Voor de andere jaren blijven we gebruik maken van de leergang Italiaans Nuovo Espresso van Alma Edizioni.

Let op: we adviseren om de methode aan te schaffen zonder DVD. Bij aanvang van de cursus wordt uitgelegd hoe je het audiomateriaal vanaf de site van Alma Edizioni kunt downloaden.

De Dominicanen boekhandel heeft de cursusboeken vaak op voorraad. Ook bestellen gaat meestal zeer snel.

Naast de lestijd zelf is ook nog de nodige zelfstudie vereist. Er zijn natuurlijk altijd snelle en langzame taalverwervers maar over het algemeen hebben cursisten iedere week ook nog een aantal uren nodig voor huiswerk en oefening.

2e jaar:

Nuovo Espresso A1

Libro dello studente e esercizi, ISBN:  9789054512769 – Alma Edizioni € 28,99

Aanbevolen voor 1e en 2e jaars cursisten: Intertaal Praktische Grammatica Italiaans leer- en oefenboek (uitgebreid)  ISBN 9789460304033.

3e en 4e jaar:

Nuovo Espresso A2

Libro dello studente e esercizi, ISBN:  9789054512875 - Alma Edizioni € 29,99

 

5e en 6e jaar:

Nuovo Espresso B1

Libro dello studente e esercizi, ISBN:  9789054512974 - Alma Edizioni € 30,99

 

Bij sommige Conversatie lessen:

"Grammatica della lingua italiana per Stranieri"  di Roberto Tartaglione – Alma Edizioni

ISBN: 9789462935174 - boek 1 (A1-A2) – di base € 24,99

"Grammatica della lingua italiana per Stranieri"  di Roberto Tartaglione - Alma Edizioni

ISBN: 9789462935181 - boek 2 (B1-B2) - intermedio-avanzato € 24,99
 

Start van de cursus:
De lessen starten in de week van 28 September 2020.

Op dinsdag 15 september 2020 organiseren wij de zogenaamde " Inizio Stagione" waar onze docenten aanwezig zijn en u nog meer informatie over de cursussen kunt krijgen.

Kijk bij "Culturele Agenda" op onze site voor meer details
 

Onze taalcursussen, opzet en inhoud:

Taalverwerving

 

1e jaar taalles

In het 1e jaar staat de basis van de Italiaanse taalverwerving voorop. Aan de hand van de methode Con Piacere komen alle vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) aan bod. De didactiek is erop gericht om de cursisten zoveel mogelijk te laten communiceren. Grammatica en taalregels dienen ter ondersteuning. Naast taalverwerving is er ruimschoots aandacht voor culturele aspecten.

De cursus werkt toe naar de eindtermen van het ERK-niveau A1, dat na het 2e jaar taalles volledig bereikt zal zijn.

 

Cursusmateriaal: Con Piacere Tekstboek 1 met ISBN 9789460304743 en Werkboek 1  met ISBN 9789460304804 (zie overzicht)

 

2e jaar taalles

Deze groep zal verdergaan in het tweede gedeelte van de methode Nuovo Espresso 1. Hierbij komen alle 4 vaardigheden (spreken, luisteren, lezen en schrijven) steeds aan bod. De cursist is steeds meer in staat  om interactief te reageren in een eenvoudige conversatie en kan  zich naast de tegenwoordige tijd, ook uitdrukken in een situatie die al plaatsgevonden heeft. Aan het einde van het tweede cursusjaar zullen de cursisten het niveau A1 bereikt hebben.

 

Cursusmateriaal: Nuovo Espresso 1, ISBN: 9789054512769 (zie overzicht)

 

3e jaar taalles

Het accent van deze cursus ligt op het versterken en verdiepen van de grammaticale structuren met als uitgangspunt het leerboek Nuovo Espresso 2. De hieruit voortvloeiende interactieve spreekvaardigheid zal een belangrijk aandachtspunt zijn tijdens de cursus. De cursist kan steeds beter eenvoudige situaties in het verleden beschrijven en vlottere zinnen formuleren door nieuwe taalstructuren te gebruiken.

De cursus werkt toe naar de eindtermen van het ERK-niveau A2, dat na het 4e jaar taalles volledig bereikt zal zijn.

 

Cursusmateriaal: Nuovo Espresso 2,  ISBN: 9789054512875 (zie overzicht)

6e jaar taalles

In deze cursus wordt gewerkt aan het afronden van het gevorderde niveau B1 in een rustig tempo. De cursist is dan onder andere dan in staat hypotheses uit te drukken, te interacteren in complexere situaties en moeilijkere teksten te begrijpen.

Na het afronden van niveau B1  kan men ervoor kiezen deel te nemen aan een cursus Conversatie.

  

Cursusmateriaal: Nuovo Espresso 3, ISBN: 9789054512974 (zie overzicht)

Conversatie

 

Circolo di Lettura - Daniela Fantin

Il corso si rivolge a corsisti di livello avanzato che amano la lettura e vogliono leggere libri in lingua italiana. Durante il corso i corsisti leggono un romanzo di letteratura italiana contemporanea, scelto con cura dall’insegnante per soddisfare esigenze didattiche e culturali. Ogni settimana un corsista, a turno, prepara delle domande sulla parte letta su cui discutere con il resto del gruppo. Inoltre ognuno ricerca delle espressioni idiomatiche da sottoporre all’attenzione del gruppo.

Oltre all’esperienza di godere della lettura di un libro in lingua originale, lo scopo primario del corso è di migliorare la capacità di conversare attraverso la discussione dei contenuti, di fornire un approfondimento delle strutture linguistiche attraverso l’analisi del testo e di ampliare il vocabolario attraverso un’attenta analisi lessicale.
 

Conversatiegroep Giusy Anfuso

De aandacht is vooral gericht op het spreken, maar natuurlijk ook op het verstaan, lezen en schrijven. Een actueel boek is altijd de leidraad. Naar aanleiding van het boek, dat wij ook tijdens de lessen lezen, maken de cursisten, beurtelings, een samenvatting van een of meerdere hoofdstukken. De samenvatting wordt naar de docente gestuurd. Na de correctie, wordt de samenvatting gemaild naar alle deelnemers. Tijdens de daar opvolgende les is er gelegenheid om vragen c.q. opmerkingen te plaatsen.

In overleg met de groep wordt aan het begin van het cursusjaar besloten welk boek we in het nieuwe cursusjaar zullen behandelen.

Dante Maastricht

Info@dante-maastricht.nl

  • Facebook Social Icon

© 2021 Ontwerp Dante Maastricht DT_TVL.