Overzicht cursussen 2019 - 2020

U kunt zich niet meer inschrijven voor het cursusjaar 2019 - 2020.

De cursussen worden, met uitzondering van de conversatiecursus op donderdagochtend, in de avonduren tussen 19.00 uur en 22.00 gegeven. Iedere cursus omvat 24 lessen en iedere les duurt 1 ½ uur. Het precieze tijdstip wordt nader bepaald.

Informatie cursusjaar 2019 - 2020.

 

Voor het doorgaan van een cursus is in principe een minimum aantal deelnemers van 8 vereist. Het bestuur behoudt zich het recht voor om voor cursussen een andere minimum aantal of een maximum aantal deelnemers vast te stellen.

 

Alle cursisten betalen € 240,00 per cursus.

De kosten van het lesmateriaal zijn niet inbegrepen (kosten zie hieronder).

Bovendien betaalt u in januari € 20,00 lidmaatschap van Dante Alighieri Maastricht over het kalenderjaar 2020.

De cursisten van Laura Capitani (conversatie groep 1) hebben t.g.v. de tweewekelijkse cyclus 12 lessen : € 120 cursusgeld.


Cursuslocaties:

 • ​Maastricht: Leeuwenborgh College, Sibemaweg 20, 6224 DC Maastricht.

 • Maastricht: Radar, Athoslaan 12.

 • Maastricht: Café de Sjans, Mergelweg 1, 6212 XA Maastricht; conversatiegroep.

 • Maastricht: Talentino, Grote Gracht 74, Maastricht.

 • Bij een van de docentes thuis; conversatiegroepen.

 

Docenten:

 • Giusy Anfuso

 • Laura Capitani

 • Daniela Fantin

 • Concetta Manzo

 • Mieke Martens

Cursusleider: Arthur Meij, cursuscoordinator@dante-maastricht.nl

Cursusagenda (voorlopig):

                                              Voor de maandagen >

September. 30

Oktober:     7, 21, 28

November: 4, 11, 18, 25

December:  2, 9, 16

Januari:       6, 13, 20, 27

Februari:     3, 10, 17

Maart:         2, 9, 16, 23, 30     

April:           6 

 

                                              Voor de maandagen Concetta >

Oktober:     21, 28

November: 4, 11, 18, 25

December:  2, 9, 16

Januari:       6, 13, 20, 27

Februari:     3, 10, 17

Maart:         2, 9, 16, 23, 30     

April:           6, 20, 27 

                                              Voor de dinsdagen >

Oktober:     1, 8, 22, 29

November: 5, 12, 19, 26

December:  3, 10, 17

Januari:       7, 14, 21, 28

Februari:     4, 11, 18

Maart:         3, 10, 17, 24, 31     

April:           7 

                                             Voor de dinsdagen Concetta>

Oktober:      22, 29

November:  5, 12, 19, 26

December:  3, 10, 17

Januari:       7, 14, 21, 28

Februari:     4, 11, 18

Maart:         3, 10, 17, 24, 31     

April:           7, 21, 28 

 

                                              Voor de woensdagen >

Oktober     2, 16, 23, 30

November 6, 13, 20, 27

December 4, 11, 18

Januari      8, 15, 22, 29

Februari    5, 12, 19

Maart        4, 11, 18 , 25

April          1, 8.

 

                                            Voor de woensdagen Concetta>

Oktober     23, 30

November 6, 13, 20, 27

December 4, 11, 18

Januari      8, 15, 22, 29

Februari    5, 12, 19

Maart        4, 11, 18 , 25

April          1, 8,15, 22

                                                 Voor de donderdagen >

Oktober     3, 17, 24, 31

November 7, 14,21, 28

December 5,12, 19

Januari      9,16, 23, 30

Februari    6,13, 20, 27

Maart        5, 12, 19, 26

April          2 , 9.

Overzicht Cursusmateriaal:

Voor de taalverwerving maken we gebruik van de leergang Italiaans Nuovo Espresso  van Alama Edizioni.

Let op: we adviseren om de methode aan te schaffen zonder DVD. Bij aanvang van de cursus wordt uitgelegd hoe je het audiomateriaal vanaf de site van Alma Edizioni kunt downloaden.

Behalve de tijd van de lessen is ook nog de nodige zelfstudie vereist. Er zijn natuurlijk altijd snelle en langzame taalverwervers. Velen hebben iedere week ook nog een aantal uren nodig voor huiswerk en oefening.

De Dominicanen boekhandel heeft deze boeken vaak op voorraad. Ook bestellen gaat meestal zeer snel.

1e en 2e jaar:

NUOVO ESPRESSO 1

A1

Libro dello studente e esercizi
ISBN:  9789054512769 – Alma Edizioni   € 25,50

Aanbevolen voor 1e en 2e jaars cursisten : Intertaal Praktische Grammatica Italiaans leer- en oefenboek (uitgebreid)  ISBN 9789460304033.

3e en 4e jaar:

NUOVO ESPRESSO 2:

A2

Libro dello studente e esercizi

ISBN:  9789054512875 - Alma Edizioni    € 26,25

 

5e en 6e jaar:

NUOVO ESPRESSO 3:

B1

Libro dello studente e esercizi

ISBN:  9789054512974 - Alma Edizioni    € 27,25

 

Bij sommige Conversatie lessen:

"Grammatica della lingua italiana per Stranieri"  di Roberto Tartaglione – Alma Edizioni

ISBN: 9789462935174 - boek 1 (A1-A2) – di base     € 17,25

"Grammatica della lingua italiana per Stranieri"  di Roberto Tartaglione - Alma Edizioni

ISBN: 9789462935181 - boek 2 (B1-B2) - intermedio-avanzato   € 17,25
 

Start van de cursus:
De lessen starten op 30 september 2019.

Op woensdag 18 september 2019 organiseren wij de zogenaamde " Inizio Stagione" waar onze docenten aanwezig zijn en u nog meer informatie over de cursussen kunt krijgen.

Kijk bij "Culturele Agenda" op onze site voor meer details
 

Onze taalcursussen:

Taalverwerving

 

1e jaar taalles

In het 1e jaar staat de basis van de Italiaanse taalverwerving voorop. Aan de hand van de methode Nuovo Espresso 1 komen alle vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven) aan bod. De didactiek is erop gericht om de cursisten zoveel mogelijk te laten communiceren. Grammatica en taalregels dienen ter ondersteuning. Naast taalverwerving is er ruimschoots aandacht voor culturele aspecten.

 

De cursus werkt toe naar de eindtermen van het ERK-niveau A1, dat na het 2e jaar taalles volledig bereikt zal zijn.

 

Cursusmateriaal: Nuovo Espresso 1 - ISBN: 9789054512769 (zie overzicht)

 

2e jaar taalles

Deze groep zal verder gaan in het tweede gedeelte van de methode Nuovo Espresso 1. Hierbij komen alle 4 vaardigheden (spreken, luisteren, lezen en schrijven) steeds aan bod. De cursist is steeds meer in staat  om interactief te reageren in een eenvoudige conversatie en kan  zich naast de tegenwoordige tijd, ook uitdrukken in een situatie die al plaats gevonden heeft. Aan het einde van het tweede cursusjaar zullen de cursisten het niveau A1 bereikt hebben.

 

Cursusmateriaal: Nuovo Espresso 1 - ISBN: 9789054512769 (zie overzicht)

 

3e jaar taalles

Het accent van deze cursus ligt op het versterken en verdiepen van de grammaticale structuren met als uitgangspunt het leerboek Nuovo Espresso 2. De hieruit voortvloeiende interactieve spreekvaardigheid zal een belangrijk aandachtspunt zijn tijdens de cursus. De cursist kan  steeds beter eenvoudige situaties in het verleden beschrijven en vlottere zinnen formuleren door nieuwe taalstructuren te gebruiken.

 

De cursus werkt toe naar de eindtermen van het ERK-niveau A2, dat na het 4e jaar taalles volledig bereikt zal zijn.

 

Cursusmateriaal: Nuovo Espresso 2 - ISBN: 9789054512875   (zie overzicht)

 

4e jaar taalles

In deze cursus wordt gewerkt aan het afronden van basisniveau A2 in een rustig tempo. Er wordt een begin gemaakt met wat complexere uitdrukkingsmogelijkheden, zoals eigen mening, wensen en toekomstige plannen formuleren.

 

Aan het eind van het vierde cursusjaar zullen de cursisten het niveau A2 bereikt hebben.

 

Cursusmateriaal: Nuovo Espresso 2 - ISBN: 9789054512875   (zie overzicht)

 

5e jaar taalles

​In deze cursus wordt gewerkt aan het  gevorderde niveau B1, dat na het 6e jaar taalles volledig bereikt zal zijn. Er wordt veel aandacht geschonken aan het zich eigen maken van wat complexere taalstructuren en het uitbreiden van de woordenschat, met als doel het bereiken van een hoger niveau vooral in het argumenterend spreken en verstaan.

 

Cursusmateriaal: Nuovo Espresso 3 - ISBN: 9789054512974     (zie overzicht)

 

5e/6e jaar taalles

In deze cursus wordt gewerkt aan het afronden van het gevorderde niveau B1 in een rustig tempo. De cursist is o. a. dan in staat  hypotheses uit te drukken, te interageren in complexere situaties en moeilijkere teksten te verstaan.

Na het afronden van niveau B1  kan men ervoor kiezen deel te nemen aan een cursus Conversatie.

  

Cursusmateriaal: Nuovo Espresso 3 - ISBN: 9789054512974    (zie overzicht)

 

Conversatie
 

Conversatiegroep 1: Conversatie Laura ( livello avanzato).

De groep stelt met de docente een lijst van een aantal actuele onderwerpen samen. Deze worden door de cursisten thuis voorbereid, door onderzoek op het internet (kranten, video, audio). Elke keer wordt een onderwerp door een of twee cursisten gepresenteerd: deze cursisten sturen van tevoren via mail,  aan de andere deelnemers de uitkomsten van  hun onderzoek met de vragen voor de discussie. De presentaties en discussies vinden plaats in de les: de docente luistert aandachtig en participeert eventueel in de discussie. Om de communicatie niet te onderbreken, maakt zij aantekeningen van de aandachtspunten en de interessante vocabulaire die aan bod komt. Dit wordt aan het einde van de les op het boord geschreven en samen besproken. We maken ook gebruik van het boek “Qua e là per l’Italia”- Alma Edizioni ISBN 978-88-6182-037-1, om de keuze van de actuele onderwerpen te linken aan de kennis van de verschillende Italiaanse provincies en hun cultuur.

 

Conversatie groep 2: Conversatie Giusy (livello avanzato)

De aandacht is vooral gericht op het spreken, maar natuurlijk ook op het verstaan, lezen en schrijven. Een actueel boek is altijd de leidraad. Naar aanleiding van het boek, dat wij ook tijdens de lessen lezen, maken de cursisten, beurtelings, een samenvatting van een of meerdere hoofdstukken.  De samenvatting wordt naar de docente gestuurd. Na de correctie, wordt de samenvatting doorgemaild naar alle deelnemers. Tijdens de daar opvolgende les is er gelegenheid om vragen c.q. opmerkingen te plaatsen.

In overleg met de groep wordt aan het begin van het cursusjaar besloten welk boek we in het nieuwe cursusjaar zullen behandelen.

 

Conversatiegroep 3: Conversatie Daniela  (livello intermedio)

Deze conversatiecursus richt zich op het verbeteren van de spreekvaardigheid op een (semi)gevorderd niveau (B1-B2). In het bijzonder wordt er gewerkt aan het correct uitdrukken van eenvoudige argumentatie in een discussie.

Naast onderwerpen uit de actualiteit en de Italiaanse cultuur, werken we met het volgende materiaal:

 • een aanbevolen leesboek  als een niet te moeilijke kennismaking met de Italiaanse hedendaagse literatuur. Tijdens de les wordt er over de inhoud eenvoudig gediscussieerd en worden de moeilijkere taalstructuren en de woordenschat onder de loep genomen.

 • opdrachten voor het opfrissen van de grammatica. Daarvoor gebruiken we het boek:

"Grammatica della lingua italiana per Stranieri"  di Roberto Tartaglione

ISBN: 9789462935181- boek 2 (B1-B2) (zie overzicht)

Conversatiegroep 4: Conversatie Concetta. (livello base)

In deze conversatie groep worden de leerlingen aangemoedigd om de grammaticale regels van de taal correct te gebruiken op basis van één criterium: korte en duidelijke zinnen.

Met een voortdurend uitgebreide selectie van leerinhoud, die een verscheidenheid aan onderwerpen bestrijkt, worden specifieke culturele kenmerken geïntegreerd en de taal leerervaring aangepast.

De doelstelling is om het beste en het meeste uit de lessen te halen.

Er wordt een ​​positieve leeromgeving gecreëerd om er voor te zorgen dat studenten zich zelfverzekerd voelen, dat het niveau passend is en dat de sfeer binnen de groep de communicatie bevordert.

Om de grammaticale regels op te frissen gebruiken we het tweedelige boek:
 

"Grammatica della lingua italiana per Stranieri" di Roberto Tartaglione:

9788861824065 - boek 1 (A1-A2)

9788861824072 - boek 2 (B1-B2)

Circolo di Lettura - Daniela Fantin  (livello avanzato)

Il corso si rivolge a corsisti di livello avanzato che amano la lettura e vogliono leggere libri in lingua italiana. Durante il corso i corsisti leggono un romanzo di letteratura italiana contemporanea, scelto con cura dall’insegnante per soddisfare esigenze didattiche e culturali. Ogni settimana un corsista, a turno, prepara delle domande sulla parte letta su cui discutere con il resto del gruppo. Inoltre ognuno ricerca delle espressioni idiomatiche da sottoporre all’attenzione del gruppo.

Oltre all’esperienza di godere della lettura di un libro in lingua originale, lo scopo primario del corso è di migliorare la capacità di conversare attraverso la discussione dei contenuti, di fornire un approfondimento delle strutture linguistiche attraverso l’analisi del testo e di ampliare il vocabolario attraverso un’attenta analisi lessicale.

Dante Maastricht

Info@dante-maastricht.nl

 • Facebook Social Icon

© 2016 Ontwerp Dante Maastricht.